Μεταδότες και ενδεικτικά πίεσης, θερμοκρασίας - ITEC S.r.l., DWYER


ITEC S.r.l.

-Μανόμετρα σχετικής – διαφορικής πίεσης
-Μανόμετρα τύπου bourdon
-Μανόμετρα τύπου solid front
-Εξαρτήματα οργάνων (manifold, capillary κ.α.)
-Diaphragm seals
-Διακόπτες
-Θερμόμετρα
-Θερμοζεύγη - θερμοστοιχεία

1 2

3 4
  

DWYER

Ηλεκτρονικά όργανα (μεταδότες, διακόπτες, ενδεικτικά)
-Πίεσης
-Θερμοκρασίας
-Στάθμης
-Ροής

Εξοπλισμός βαθμονόμησης, μετρήσεων και δοκιμών


5 6

7 8