Αντιεκρηκτικά Συστήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων-COELBO, HAWKE

 
COELBO S.r.l.

-Αντιεκρηκτικά κουτιά διακλάδωσης
-Αντιεκρηκτικοί στυπιοθλίπτες
-Αντιεκρηκτικά φωτιστικά
-Τοπικοί σταθμοί ελέγχου Ex
-Ηλεκτρολογικοί σωλήνες καλωδίων

1 2 5

3 4

HAWKE

-Αντιεκρηκτικά κουτιά διακλάδωσης
-Αντιεκρηκτικοί στυπιοθλίπτες
-Στυπιοθλίπτες βιομηχανικού τύπου
-Connectors καλωδίων

6 7

8 9