Συστήματα alarm ειδοποιήσεων - FHF


FHF (Funke + Huster Fernsig GmbH)

-Αντιεκρηκτικές και στεγανού τύπου τηλεφωνικές συσκευές
-Σταθμοί ενδοεπικοινωνίας για χρήση σε αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα
-Αντιεκρηκτικός εξοπλισμός οπτικών και ηχητικών ειδοποιήσεων και συστημάτων συναγερμού
-Ειδικοί φωτισμοί
-Ειδικά εργαλεία

1 2

3 4

5 6