Παρουσίαση εταιρίας

Η TEKIM AUTOMATIONS S.A. (πρώην FBM AUTOMATIONS S.A.) είναι μια ανώνυμη εμπορική εταιρία βιομηχανικού εξοπλισμού, η οποία δραστηριοποιείται επιτυχώς από το 2006 στον τομέα του αυτοματισμού και των αντιεκρηκτικών εγκαταστάσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις, με πλήρη κάλυψη των αναγκών ενός έργου. Κύριος στόχος της εταιρίας αποτελεί η αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις του πελάτη με συνέπεια και αξιοπιστία, μέσω της μεγάλης γκάμας προϊόντων και του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει.Πιο συγκεκριμένα, η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες για ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, όπως παρακάτω:

- Αναλυτικά συστήματα process, blending & environmental
- Μετρητικά συστήματα αερίων και υγρών καυσίμων
- Συστήματα ανίχνευσης fire & gas
- Μεταδότες και ενδεικτικά πίεσης, θερμοκρασίας
- Αντιεκρηκτικά Συστήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων (explosion proof – intrinsically safe)
- Εξοπλισμός βαθμονόμησης, ρύθμισης οργάνων – πρότυπα οργάνων
- Συστήματα alarm - ειδοποιήσεων
- Εξοπλισμός ηλεκτρολογικών δικτύων & εξοπλισμός δικτύων σωληνώσεων
- Υπηρεσίες συντήρησης εξοπλισμού, οργάνων και συστημάτων αυτοματισμού
-
Business units ισχύος και οργάνων μετά τα Συστήματα Fire & Gas